Ako to u nás funguje

Na našej klinike kladieme veľký dôraz na individuálny prístup ku každému pacientovi počas celej jeho liečby alebo programu zmeny.

1. Analyzujeme a hľadáme príčiny

Prvá návšteva a vyšetrenie u nášho lekára je veľmi dôležité, pretože ovplyvňuje plán a priebeh terapie. Zahŕňa skríningové prístrojové vyšetrenie a vyšetrenie lekárom. Nasleduje rozhovor, kde preberiete všetky Vaše súčasné ťažkosti, ale aj Vaše predstavy a možnosti týkajúce sa zlepšenia Vášho zdravia.

2. Na vaše zdravie sa pozeráme komplexne

Na základe výsledkov vyšetrení a informácií, ktoré ste lekárovi poskytli spolu s Vami pripravíme ďalší plán liečby – individuálny program zmeny. Program zvyčajne zahŕňa dokončenie diagnostiky vášho stavu, liečby u špecialistov s využitím dostupných medicínskych metód. Súčasne začíname s postupmi na zlepšenie úrovne Vášho zdravia týkajúcimi sa výživy, pohybovej aktivity ako aj psychickej vyrovnanosti – spôsobu života.

3. Rozprávame sa s vami

Je pre nás dôležité, aby ste boli plne oboznámení so všetkými možnosťami vhodnej liečby, porozumeli jej a mohli aktívne spolupracovať na zmene Vášho životného štýlu. Práve preto vždy radi zodpovieme všetky Vaše otázky – či už počas vyšetrenia alebo aj neskôr počas terapie. Realizácia ďalšej liečby alebo plánu zmeny na našej klinike si vyžaduje Vašu aktívnu účasť.

4. Zaujímame sa o vás

Po absolvovaní individuálneho programu Vás opäť vyšetrí náš lekár a spolu zhodnotíte zmenu, ktorá sa vo Vašom živote udiala. Aby boli zmeny trvalo udržateľné zaujíma nás, ako sa cítite, či Vám nastavený program vyhovuje, prípadne, v čom Vám spôsobuje najväčšie ťažkosti. Po zhodnotení Vám lekár odporučí ďalšie kroky, ktoré Vám pomôžu, aby dosiahnuté výsledky ostali súčasťou Vášho bežného života.

5. Ostávame s vami

Radi sa staráme o Vás aj po tom, čo ste s nami úspešne zmenili svoj život, preto Vás pravidelne budeme pozývať na konzultácie a preventívne vyšetrenia, ktoré vám pomôžu včas odhaliť možné zdravotné riziká súvisiace so zmenami vo Vašom živote.

6. Rešpektujeme vaše individuálne potreby

V prípade, že máte záujem využívať u nás len starostlivosť jedného odborného lekára, môžete sa objednať na vstupnú konzultáciu priamo k nemu. Na toto vyšetrenie je dobré priniesť si lekárske nálezy, ktoré máte k dispozícii. Náš lekár bude mať pre Vás dostatok času, aby Vás vyšetril, vysvetlil Vám Vašu diagnózu, dôležité skutočnosti s ňou súvisiace a navrhol Vám vhodný spôsob liečby. Taký, aby zohľadňoval nielen najnovšie medicínske poznatky, ale čo najviac Vaše možnosti. Aby Vaše zdravie bolo vo Vašich rukách.