Cenník

MEDICÍNSKA ČASŤ

Odbery - max. do 3 skúmaviek

17€

Odbery - nad 3 skúmavky

20€

CRP

10€

hsCRP

15€

Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 50 potravín

100€

Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 120 potravín

280€

Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia 200 potravín

318€

Testy neznášanlivosti potravín - intolerancia pre vegetariánov 120 potravín

260€

Vyšetrenie stolice na OK

17€

Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans

110€

Vyšetrenie protilátok proti Candida albicans - kontrola

110€

Výtery - z nosa, mandlí

7€

Aplikácia s.c., i.m.inj

15€

Aplikácia i.v.inj

18€

Koreňový obstrek

25€

Infúzia do 30 min

20€

Infúzia nad 30 min

30€

Genetické testy

od 100€

Kardiogen

148€

Genetická analýza rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Osteogen

259€

Genetická analýza rizika vzniku osteoporózy

Trombogen

100€

Genetická analýza rizika vzniku trombózy

Gyngen

169€

Genetická analýza určená ženám

GenForMen

211€

Genetická analýza rizika zvniku tzv. civilizačných ochorení pre mužov

GenScan

648€

Genetická analýza nastavená "na mieru"každému klientovi

Epigenetický screening kolorektálneho karcinómu

169€

Funkčné vyšetrenia

od 10€

EKG + vyhodnotenie

20€

Ergometria

60€

InBody - s lekárskou interpretáciou výsledkov

30€

InBody - s lekárskou interpretáciou výsledkov - kontrolné

15€

Max Pulse - s lekárskou interpretáciou

20€

Max Pulse - s lekárskou interpretáciou - kontrolné

10€

RMR - bazálny metabolizmus

30€

Zvýhodnený balíček - InBODY + RMR s lekárskou interpretáciou

50€

Spiroergometria - VO₂Max

100€

Spiroergometria - VO₂Max - kontrolné

50€

HOLTER - Somnotouch (24h monitoring EKG, TK, spánku, SpO₂)

150€

Pri nezmluvnej poisťovni
Naloženie prístroja + zhodnotenie výsledkov

FYZIOTERAPIA

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom

60€

Fyzioterapia (60min)

40€

Fyzioterapia (30min)

25€

Vypracovanie individuálneho cvičebného plánu (diagnostika, zostavenie cvičebného plánu, 3 cvičenia s fyzioterapeutom)

150€

Vypracovanie individuálneho cvičebného plánu (diagnostika, zostavenie cvičebného plánu, 5 cvičení s fyzioterapeutom)

240€

Cvičenie na Huber Motion Lab (60min)

40€

Cvičenie na Huber Motion Lab - permanentka 12 cvičení

420€

Mäkké techniky (30min)

20€

Kineziotaping

1,50€ / 10 cm

Lymfotaping

1,50€ / 10 cm

Masáže

od 25€

Klasická masáž 30 min

25€

Klasická masáž 60 min

40€

Športová masáž 30 min

25€

Športová masáž 60 min

40€

Reflexná masáž chrbta 45min

30€

Prístrojová terapia

od 7€

Liečba laserom

15€

10 minút
Dopor. min 5 terapií

Liečba laserom, zvýhodnený balíček 5 aplikácií

68€

Elektroliečba

13€

10 - 15 minút
1 min. = 1€

Magnetoterapia - dopor.min 5 terapií, domáce použitie

10€ / deň

Dopor. 5 terapií

Liečba ultrazvukom

7€

Min. 5 aplikácií

Liečba ultrazvukom, zvýhodnený balíček 5 terapií

28€

Cellum M6 - endermológia LPG - telo

od 30€

Lipomassage (odbúranie tuku)

35€

Spevnenie a obnova kontúr

35€

Vyhladenie celulitídy

35€

Program pre unavené nohy

30€

Program pre mužov

35€

Overal

30€

Zvýhodnený balíček - 12 terapií

380€

Cellum M6 - endermológia LPG - tvár

od 28€

Rozjasnenie

28€

Starostlivosť o okolie očí

30€

Vyhladenie vrások

30€

Anti - aging spevnenie pleti

30€

Dekolt - vyhladenie vrások

30€

Zvýhodnený balíček - 12 terapií

320€

Skupinové cvičenia

od 6€

Jóga

6€

Jóga individuálne

30€

Cvičenia s osobným trénerom

od 25€

Návrh individuálneho tréningového plánu

30€

Cvičenie s osobným trénerom 30min

25€

Cvičenie s osobným trénerom 60min

40€

Quick intense

100€

Návrh cvičebného plánu, štyri 30 minútové cvičenia s osobným trénerom

Klasik workout

140€

Návrh cvičebného plánu, štyri 60 minútové cvičenia s osobným trénerom

For busy people

160€

Návrh cvičebného plánu, vypracovanie mesačného tréningového plánu na domáce cvičenie

Kondičná príprava s osobným trénerom 60min

40€

PSYCHOLÓGIA

Psychologická diagnostika (90min)

60€

Psychologická terapia (60min)

40€

Psychologická terapia pre páry (60 min)

50€

Zvýhodnený balíček psychologických terapií (5 sedení)

160€

Zvládanie stresu - individuálna konzultácia (40 min)

30€

Individuálna relaxácia (30 min)

25€

HRV - vstupný nácvik

15€

Psychoprofylaktická príprava na pôrod individuálna (s partnerom) (60 min)

35€

Psychoprofylaktická príprava na pôrod skupinová (60 min)

8€

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Základná diagnostika medicíny životného štýlu a z nej vyplývajúce služby v trvaní 12 mesiacov

120€

Nadštandardné služby

od 70€

Tehotenská poradňa

70€

Počet USG vyšetrení nad rámec úhrady poisťovňou, prehliadky nad rámec povinných prehliadok

Výkony a vyšetrenia na vlastnú žiadosť, nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou

od 10€

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť

50€

Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú zdravotnú zdravotnú starostlivosť

50€

Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov

30€

Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

50€

Overenie tehotenstva beta HCG - odber

17€

Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou

30€

3D/4D vyšetrenie plodu s nahratím na USB

50€

Elektronický záznam UZV vyšetrenia na USB

10€

Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia

50€

Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky (jedna skúmavka)

10€

Hormonálny profil na žiadosť klientky

17€

LBC cytológia

25€

Odber onkocytológie, mimo skríningového intervalu

30€

Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou / abdominálnou / lineárnou sondou

40€

oGTT na vlastnú žiadosť

15€

Folikulometria

20€

Zavedenie vnútromaternicového telieska

40€

Odstránenie vnútromaternicového telieska

10€

Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva

50€

Administratívna činnosť

od 10€

Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť klienta

10€

Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely

15€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť klienta

10€

Vydávanie lekárskych potvrdení

10€

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

Základná diagnostika medicíny životného štýlu a z nej vyplývajúce služby v trvaní 12 mesiacov

120€

Nadštandardné služby

od 30€

Nadštandardná preventívna prehliadka

70€

Zahŕňa - ako zákonná preventívna prehliadka, navyše odbery na kyselinu močovú, tzv.,,pečeňové testy", hormóny štítnej žľazy, mineralogram, kompletný súbor cholesterolov, stolicu na skryté krvácanie a EKG u všetkých pacientov, In Body - vyšetrenie zloženia tela, bazálny metabolizmus, Max Pulse - stresová odolnosť

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (bez odberov)

30€

Vyšetrenia a potvrdenia na vlastnú žiadosť klienta

od 10€

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

35€

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navedenie motorových vozidiel (vodičský preukaz)

35€

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane (zbrojný preukaz)

35€

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v potravinárstve (zdravotný preukaz)

35€

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti k žiadosti o adopciu dieťaťa

35€

Lekárska správa pre komerčné účely

35€

Lekárske potvrdenie na vysokú školu

15€

Vyšetrenie zdravotného stavu pred uzavretím zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení

35€

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty

35€

Preklad lekárskej správy do anglického jazyka

25€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

od 10€

INTERNÁ AMBULANCIA

uvedené ceny neplatia pre klientov poistovne Union, s predložením výmenného lístka od všeobecného lekára

Konzultácia zdravotného stavu

50€

Klinické vyšetrenie (bez odberov)

50€

Kontrolné interné vyšetrenie

30€

Interné predoperačné vyšetrenie (bez odberov)

80€

Odbery na vlastnú žiadosť (do troch skúmaviek)

17€

Odbery na vlastnú žiadosť (nad tri skúmavky)

20€

ENDOKRINOLÓGIA

Vstupné vyšetrenie, zahŕňa USG vyšetrenie

50€

USG štítnej žľazy

30€

Konzultácia

30€

Odbery

Podľa cenníka

ULTRASONOGRAFIA

Ultrazvuk brucha a brušnej dutiny

35€

Ultrazvuk bruha a ciev v brušnej dutine - Doppler

50€

Ultrazvuk obličiek a močového mechúra( ultrazvuk malej panvy)

30€

Ultrazvuk mäkkých častí

30€

Ultrazvuk štítnej žľazy

30€

Ultrazvuk prsníkov

30€

Funkčné vyšetrenie žlčníka

50€

Ultrazvuk lymfatických uzlín

30€

Ultrazvuk ciev dolných končatín - Doppler

80€

Ultrazvuk krčných tepien (karotíd)

50€

KARDIOLÓGIA

Vstupné kardiologické vyšetrenie

50€

Vstupné kardiologické vyšetrenie s echokardiografiou

80€

Kontrolné kardiologické vyšetrenie

30€

Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca

55€

PROBIOTIKÁ

Týždenná kúra

26€

4 - týždňová kúra

100€

12 - týždňová kúra

280€

PORADENSTVO

Gynekologická endokrinológia

40€

Poradňa sterilného páru

40€

Antikoncepčná poradňa

40€

Klimakterická poradňa

40€

Indikácia IVF

40€