Druhý názor

Druhý názor

Ponúkame vám možnosť skonzultovať diagnózu a liečbu stanovenú iným lekárom so špičkovými lekármi a profesormi, vďaka čomu získate viac informácií o vašom zdravotnom stave. Po osobnom stretnutí s odborníkom a dôkladnom vyšetrení vám tento vysvetlí svoj pohľad na váš zdravotný stav. Získate viac informácií pre závažné rozhodnutia týkajúce sa vašej diagnostiky a liečby. (invazívne vyšetrenia, operačné výkony, liečba so závažnými vedľajšími účinkami).