Služby

Chcete znížiť množstvo užívaných liekov?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Náš lekár s vami preberie vašu súčasnú situáciu a navrhne individuálny program ďalšej liečby s ohľadom na vašu fyzickú a psychickú stránku.

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj ku konkrétnemu odbornému lekárovi.

Stále vás liečia, ale necítite sa fit?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Náš lekár vás vyšetrí, preberie s vami vašu súčasnú situáciu a navrhne individuálny program ďalšej liečby s ohľadom na vašu fyzickú a psychickú stránku.

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj ku konkrétnemu odbornému lekárovi.

Chodíte od špecialistu k špecialistovi?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Náš lekár vás vyšetrí, preberie s vami vašu súčasnú situáciu a navrhne vám individuálny program ďalšej liečby s ohľadom na vašu fyzickú a psychickú stránku.

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj ku konkrétnemu odbornému lekárovi.

Ste v strese a neviete ho zvládať?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Naučíme vás techniky, ako efektívne odbúrať stres a relaxovať. Budeme vás sprevádzať ich zavádzaním do každodenného života. Vysvetlíme vám, ako psychickú aj fyzickú pohodu podporiť vhodnou stravou. Pomôžeme vám zbaviť sa zlozvykov a dostať sa do formy.

Máte v rodine dedičné choroby?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Náš lekár vás vyšetrí, preberie s vami súčasnú situáciu, navrhne vám genetické testy zamerané na vašu rodinnú anamnézu. Na základe výsledkov zostaví individuálny program prevencie a liečby tak, aby ste čo najviac znížili riziko genetickej záťaže.

Chcete sa aj vo vyššom veku cítiť fit?

Príďte k nám na vstupnú konzultáciu so základnou diagnostikou. Urobíme vám rozbor základných parametrov vášho organizmu. Náš lekár s vami preberie vašu súčasnú situáciu a navrhne vám individuálny program osobného rozvoja s ohľadom na vaše fyzické a psychické zdravie.

Pomôžeme vám zostať fyzicky fit, naučíme vás ako cvičiť a neublížiť si, upravíme vám stravu a v rámci preventívnej diagnostiky znížime riziko objavenia sa chronických chorôb. Pomocou vybraných relaxačných techník a aktivít na rozvoj kognitívnych zručností podporíme aj vašu myseľ.

Hľadáte odborného lekára, ktorý má na vás čas?

Objednajte sa k nám na vstupné komplexné vyšetrenie ku konkrétnemu špecialistovi. Náš lekár bude mať na vás vždy dostatok času, dôkladne vás vyšetrí, vysvetlí vám vašu diagnózu a navrhne ďalší postup liečby. Na vstupné vyšetrenie je dobré priniesť si doterajšiu zdravotnú dokumentáciu.

Cenník vybraných služieb

Preferujeme individuálny prístup a kvalitu, preto je možné konečnú cenu stanoviť až po komplexnom vyšetrení klienta s prihliadnutím na jeho očakávania a možnosti.

Vstupná konzultácia

50€

Celoročný program u všeobecného lekára

120€

Celoročný program u gynekológa

120€

Individuálny program – zmena životného štýlu

od 480€*

Jednorazové vyšetrenie u špecialistu

50€

Psychoterapia

od 25€

Psychologická diagnostika (90min)

60€

Psychologická terapia (60min)

40€

Psychologická terapia pre páry (60 min)

50€

Zvýhodnený balíček psychologických terapií (5 sedení)

160€

Zvládanie stresu - individuálna konzultácia (40 min)

30€

Individuálna relaxácia (30 min)

25€

Psychoprofylaktická príprava na pôrod individuálna (s partnerom) (60 min)

35€

Nutričný terapeut

od 40€

Konzultácia

40€

Ceny ďalších výkonov vám poskytneme osobne, telefonicky prípadne emailom

Fyzioterapia

od 25€

Fyzioterapia (60min)

40€

Fyzioterapia (30min)

25€

Vypracovanie individuálneho cvičebného plánu (diagnostika, zostavenie cvičebného plánu, 3 cvičenia s fyzioterapeutom)

150€

Cvičenie na Huber Motion Lab (60min)

40€

Cvičenie na Huber Motion Lab - permanentka 12 cvičení

420€

*Položky, ktoré nie sú uvedené  v tomto Cenníku vybraných služieb a vyšetrení sú dostupné na recepcii kliniky a v ambulanciách.

Všeobecný lekár pre dospelých má platnú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. Interná a endokrynologická ambulancia sú v súčasnosti zmluvnými ambulanciami poisťovne Union ZP. O presných výškach platieb za jednotlivé služby vám radi poskytneme informáciu na recepcii kliniky alebo priamo v ambulancii.